Aenit

Voor uiteenlopende evenementen met een inhoudelijk karakter ontwikkelt Aenit, in nauw overleg met de opdrachtgever een concept dat een sterke visualisatie is van de inhoud. Aenit heeft bijdragen geleverd aan congressen en symposia, management- en personeelsbijeenkomsten en studiedagen. Een vervolg op de conceptontwikkeling is de conceptuitvoering door Aenit. Met ons bestand van ruim 50 podiumkunstenaars zijn wij al bijna 25 jaar in staat de door ons ontwikkelde concepten turn-key uit te voeren.

Contact: